Primăria Veche


Address

Primăria Veche, Timișoara, Romania

Despre

Clădirea Primăriei Vechi este situată în Piața Libertății nr. 1, fiind construită în perioada 1731-1734, după cucerirea Timișoarei de către austrieci, când coloniștii germani stabiliți în cetate au cerut autorităților o primărie proprie. Astfel a apărut Primăria Comunității Germane sau Primăria Nouă.

Pe locul actualei clădiri funcționa o baie turcească, despre care există mărturie în partea dreaptă a intrării principale, unde se află o inscripție în limba arabă, datând din timpul stăpânirii otomane: "Anul de ridicare al acestei băi, din timpul de groază sub Ibrahim Ehan Hedja 1053".

De-a lungul timpului, clădirea a trecut prin mai multe etape şi a suportat diferite modificări:

- în anul 1781 se numea Primăria Oraşului Liber Regal Timişoara;

- în anul 1782 a fost reconstruită de Josef Aigner, schimbându-se şi emblema de pe faţada clădirii;

- în anul 1849, clădirea a fost deteriorată în urma bombardamentului de artilerie din timpul revoluţiei;

- în perioada 1848-1849, comandantul austriac al cetăţii, Rukavina von Vidovgrad instalează două tunuri încărcate în faţa primăriei, pentru intimidarea revoluţionarilor;

- proiectul pentru noua faţadă este datat 1853;

- în anul 1935, clădirea a fost reparată;

- în anul 1949, primăria oraşului a fost mutată în sediul actual.

Din punct de vedere al arhitecturii, clădirea este realizată în stil eclectic, cu elemente clasiciste, specifice jumătăţii de secol XIX.

Este structurată pe trei nivele - parter şi două etaje. Deasupra porţii se află un balcon şi 4 ferestre arcuite. Suprafaţa clădirii este întreruptă de casete delimitate de pilaştri, fiecare casetă conţinând câte două ferestre dispuse vertical.

Pe frontispiciul clădirii se găseşte imaginea unei porţiuni din zidul Timişoarei turceşti, zid de palisadă întrerupt de poarta Prinţului Eugen.

Sursă text: https://timisoara.eventya.eu/

Alte sugestii

Palatul Administrativ Ciacova

Monument

Monumentul eroilor din primul război mondial (1914-1919) DIN CIACOVA

Monument

Liceul Teoretic Alexandru Mocioni Ciacova

Monument

Donjon medieval (Cula), sec. XIV

Monument

Crucea Ortodoxă Sârbă din Piața Cetății

Monument