Țichindeal „Gură de Aur”


Address

Becicherecu Mic 307040, Romania

Despre

Comuna Becicherecu Mic e vestită în Banat prin faptul că aici s-a născut în anul 1775 preotul şi învăţătorul Dimitrie Ţichindeal, cărturar, fabulist şi traducător, apreciat de poetul naţional Mihai Eminescu drept „Ţichindeal Gură de Aur” pentru talentul său de versificator.

Dimitrie Ţichindeal a fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai ideologiei iluministe din Banat, alături de Paul Iorgovici sau Constantin Diaconovici Loga, folosindu-se de condei ca principală „armă” pentru răspândirea principiilor sale, menite să ducă la „deşteptarea naţională şi ridicarea neamului”.

În anul 1812 a întemeiat prima școală pedagogică românească și între primele din Europa (prima şcoală normală fusese înfiinţată în 1810 la Strasbourg), creatoare de intelectualitate românească, numită Preparandia din Arad.

Pe lângă faptul că școala gimnazială din localitatea Becicherecu Mic îi poartă numele, există în cimitirul comunei o cruce funerară în memoria intelectualului bănățean - sfințită la 8 noiembrie 1938, în prezența a peste 10.000 de oameni, printre care s-au numărat Tiberiu Brediceanu și Filaret Barbu - pe suprafața căreia este dăltuit, pentru posteritate, următorul fragment: „În acest cimitir odihnește nemuritorul fiu al acestei Comune și al Națiunii Române, Dimitrie Țichindeal, înmormântat la 19 ianuarie 1818. Crucea aceasta a fost ridicată prin urmașii plini de mândrie și recunoștință față de marele străbun Țichindeal. În veci pomenirea lui!”

Pe lângă înfiinţarea unui muzeu memorialistic, autoritățile locale au ridicat în centrul comunei un monument în cinstea marelui învăţat bănăţean Dimitrie Ţichindeal.

Surse text: http://ziarullumina.ro/; https://www.pressalert.ro/; http://turismtimis.ro/

Alte sugestii

Giroc - Festivalul Toacelor

Turism rural

Primăria Sătească din Sărăzani

Turism rural

Vatră de olari - Jupânești

Turism rural

Nițchidorf - Satul Hertei Müller

Turism rural

Charlottenburg - Satul Rotund

Turism rural