Mănăstirea Timișeni


Address

Timiș County, Romania

Despre

Este o mănăstire de maici, cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” (29 august), situată la aproximativ 14 km de Timişoara, în Pădurea Giroc.

A fost ctitorită de către mitropolitul bănăţean Vasile Lăzărescu în anul 1944. A fost înzestrată prin osteneala exarhului mănăstirilor din Banat din acea vreme, Justinian Dalea. Serviciile religioase se oficiau la început în capela amenajată în interiorul imobilului. Desfiinţată în timpul regimului comunist, a fost reorganizată prin stăruinţa I.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu.

Prima biserică s-a construit între 1968–1972. Pictura a fost executată de Victor Jurcă din Lugoj, iar sfinţirea lăcaşului s-a făcut la 29 august 1972. Între timp s-a mai construit o clădire în care există stăreţia, trapeza şi o parte din chilii. După 1990 s-a dat în folosinţă un corp de clădire pentru pelerini.

A devenit o tradiţie ca la Sfintele Paşti măicuţele de la Timişeni să vopsească 1000 de ouă roşii pentru a le dărui credincioşilor veniţi la Slujba de Înviere.

Adresa: comuna Şag, judeţul Timiş
Acces: Rutier: DN 59 Timişoara, spre Sud – com. Şag (14 km).
C.F.: Timişoara – Reşiţa, halta Timişeni

Sursă text și foto: http://mitropolia-banatului.ro/, http://turismtimis.ro/

Photo Gallery

Alte sugestii

Mănăstirea Sârbească Sfântul Gheorghe

Mănăstire

Mănăstirea Partoș

Mănăstire

Mănăstirea Izvorul Miron Românești

Mănăstire

Mănăstirea Săraca

Mănăstire

Mănăstirea Cebza

Mănăstire